ĐGH Grêgôriô XVI
Những bảo tàng viện Vatican

Những bảo tàng viện Vatican (P2)

Viện bảo tàng này trưng bày ngàn bức tượng đủ loại: các thần linh, bàn thờ, trang trí, quan tài bằng đá và các bức tranh vẽ về đời sống của ĐGH Pio 7 là vị thành lập viện bảo tàng ...