Nhớ về Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Nhớ về Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Bình thường, tôi hay nhớ về Đức Cố Hồng y Thuận như một người bạn. Khi gặp thử thách, tôi hay nhớ về Ngài như một người thánh để học hỏi. Trong cảnh tối tăm, tôi hay tìm đến Ngài, như tìm đến một người gần gũi, để được đỡ nâng.