Phép lạ Thánh Thể tại Ba Lan

Phép lạ Thánh Thể tại Ba Lan Ngày 17.4, Đức cha Zbigniew Kiernikowski loan báo một phép lạ Thánh Thể được giáo quyền nhìn nhận tại giáo phận Legnica ở miền tây Ba Lan