di tích tràng an
Những tay chèo neo bến Tràng an

Những tay chèo neo bến Tràng an

Bến thuyền Tràng An thuộc khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An, tỉnh Ninh Bình, có khoảng 2.000 chiếc thuyền và cũng chừng đó những nữ tay chèo luôn sẵn sàng phục vụ khách du lịch