điều răn
Cần một trái tim biết thương xót theo thánh ý Chúa

Cần một trái tim biết thương xót theo thánh ý Chúa

Để là linh mục tốt, tôi cần rất nhiều điều. Theo tôi, điều cần nhất là có một trái tim biết thương xót. Nhờ đó, tôi mới có thể sống tốt điều răn mới mà Chúa Giêsu trao cho tôi : “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 13,34).

Sống đạo trong thời điểm mới

Sống đạo trong thời điểm mới Đất nước Việt Nam đang bước vào một thời điểm mới. Thời điểm này được chính thức khởi đầu bằng việc Việt Nam gia nhập WTO và chủ trì hội nghị Apec.

Một khát khao cần thiết

Một khát khao cần thiết Ai là người thân cận, thì Chúa Giêsu đã giải thích bằng dụ ngôn người Samaritanô tốt lành. Theo đó, người thân cận là người cần đến lòng thương xót của ta. Ta thương họ, là ta trở thành thân cận với họ (x. Lc 10,29-37).

Nhìn lại một chặng đường sống điều răn mới

Nhìn lại một chặng đường	sống điều răn mới Khi gặp những người nghèo khổ, bé mọn, hoặc chỉ nghĩ đến họ mà thôi, tôi tự nhiên như nghe tiếng Chúa nói với tôi : “Mỗi lần các con làm việc lành cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).