đồ cổ công giáo
Văn hóa Công giáo ở Việt Nam, “kho tàng’’ cần khai mở

Văn hóa Công giáo ở Việt Nam, “kho tàng’’ cần khai mở

Đất nước và dân tộc Việt Nam có một di sản văn hóa vô cùng phong phú và lâu đời, trong quá trình phát triển còn được tiếp cận và giao thoa với nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó phải nói đến các nền văn hóa tôn giáo như văn hóa Phật giáo hay Công giáo...