Từ đây, vâng từ đây…

Từ đây, vâng từ đây… Năm nay 32 tuổi, chị đã tìm hiểu ơn gọi từ thuở niên thiếu, khi còn là một dự trưởng Thiếu nhi Thánh Thể xứ đạo. Sau khi tốt nghiệp Đại học, 21 tuổi, chị chính thức vào lớp dự tu dòng Cát Minh.

Ngày gia đình Liên tu sĩ Tổng giáo phận

Ngày gia đình Liên tu sĩ Tổng giáo phận Chương trình đã quy tụ khoảng 5.000 tu sĩ nam nữ, tu sinh, đệ tử, cảm tình viên tìm hiểu ơn gọi đến từ tất cả các dòng tu, tu hội trong giáo phận TP.HCM…