Thánh lễ tạ ơn 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ Văn Lý

Thánh lễ tạ ơn 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ Văn Lý Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu đã cử hành thánh lễ tạ ơn 100 năm xây dựng nhà thờ giáo xứ Văn Lý vào ngày 15.5.2017.

Các tôn giáo tham dự tập huấn về môi trường

Các tôn giáo tham dự tập huấn về môi trường Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về Đề án 1002 của Chính phủ, đi sâu tìm hiểu, đánh giá quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại các địa phương.