800 năm được sai đi rao giảng Tin Mừng

800 năm được sai đi rao giảng Tin Mừng Ngày 7.11.2015, toàn thể Gia đình Đa Minh trên thế giới chính thức khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Anh Em Giảng Thuyết (Ordo Praedicatorum),

Hội dòng nữ Đaminh Bùi Chu mừng lễ các thánh của dòng Đa Minh

Hội dòng nữ Đaminh Bùi Chu mừng lễ các thánh của dòng Đa Minh Ngày 7.11.2015, Hội dòng nữ Đaminh Bùi Chu mừng lễ các thánh của dòng Đa Minh tại hội trường Nhà mẹ Bùi Chu do cha Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Trực làm cử hành.

Trung tâm học vấn Đa Minh khai giảng năm học 2015 - 2016

Trung tâm học vấn Đa Minh khai giảng năm học 2015 - 2016 Sáng 5.9.2015, Trung tâm Học vấn Đa Minh đã khai giảng năm học mới với sự tham dự của Ban Giám đốc, giáo sư và đông đảo sinh viên.