dòng mến thánh giá Xuân Lộc
Bước theo Chúa là phục vụ tha nhân

Bước theo Chúa là phục vụ tha nhân

Hồi còn học phổ thông, mỗi buổi chiều tan học, trên đường về nhà, đám học sinh chúng tôi lại gặp các nữ tu đang tiến về nhà thờ Bắc Hải, giáo phận Xuân Lộc để tham gia thánh lễ chiều…