dòng nữ Trợ thế Thánh Tâm Chúa Giêsu (HSC)
Thánh Tâm Chúa hiện diện giữa muôn người

Thánh Tâm Chúa hiện diện giữa muôn người

138 năm hình thành và phát triển, 32 năm chính thức hoạt động tại Việt Nam, dòng nữ Trợ thế Thánh Tâm Chúa Giêsu (HSC) vẫn lặng thầm chăm lo cho những người khiếm khuyết, hầu góp phần làm cho yêu thương tỏa lan cùng thời gian.