dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM)
Tìm một con đường

Tìm một con đường

Là chủ đề của chương trình Giới trẻ và Ngày Thế giới Truyền giáo, được dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ tổ chức vào chiều Khánh nhật Truyền giáo 24.10.2021.

Gieo mầm yêu thương Từ mảnh đất Của người phong

Gieo mầm yêu thương Từ mảnh đất Của người phong Gần một trăm năm hiện diện tại Việt Nam, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (FMM) luôn là bạn đồng hành ân cần bên những con người khốn khổ.