Sống tình yêu Thánh Thể

Sống tình yêu Thánh Thể Với châm ngôn hoạt động “Tất cả phải xuất phát từ Thánh Thể và cho Thánh Thể”, mỗi tu sĩ dòng Nữ Tỳ Thánh Thể (SSS) luôn cố gắng hết mình để mỗi ngày sống là minh chứng thiết thực cho lý tưởng đời tu.

Làm lan tỏa nguồn mạch sự sống

Làm lan tỏa nguồn mạch sự sống Tôi có dịp tìm đến dòng Thánh Thể (Societas Sanctissimi Sacramenti - SSS). Tên dòng gắn với một bí tích quan trọng trong đạo cũng như gợi lên sự hiếu kỳ đối với nhiều giáo hữu.