Bên Đức Mẹ dưới chân thánh giá

Bên Đức Mẹ dưới chân thánh giá Những giờ phút bế mạc Năm Thánh được tôi cảm nhận như một chuẩn bị đi vào một tương lai có nhiều thử thách. Vì đang mang sẵn trong mình nhiều đau đớn và nhiều lo âu, tôi nhìn những thử thách đó là tất cả những gì gây nên đổ vỡ, làm nên hoang tàn, với mưu đồ kéo tôi và những người xa rời Phúc Âm.