đức trinh nữ
Thánh Giuse -  Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria

Thánh Giuse - Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria

Ngày 19.06.2013, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích công bố một Sắc lệnh đã được Đức hồng y Bộ trưởng Antonius Cañizares Llovera và Đức Tổng Giám mục Thư ký Arturus Roche ký vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ 01.05.2013.

Maria, Đức Trinh nữ

Maria, Đức Trinh nữ Đức Trinh Nữ Maria là một trong những phẩm tính và tước hiệu của Mẹ Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Tước hiệu này có ý nói rằng, Đức Mẹ Maria sinh con nhưng vẫn trọn đời đồng trinh.