Lộc đầu Năm Mới

Lộc đầu Năm Mới Đức cha đặc trách Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắn nhủ những người làm báo: “Cần phải thông rồi mới truyền được, và truyền đi thì cũng phải cho thông”. Đức cha còn nhấn mạnh, ngài cũng đang tìm hiểu, học hỏi cho thông để phải biết truyền thế nào cho đạt.