Nẻo đường

Nẻo đường Thập giá là một sự điên rồ với người Hy Lạp; Thập giá là một ô nhục với người Do Thái. Thật ra, Thập giá là thách đố đối với tất cả mọi người, những kẻ mang thân phận “người phàm mắt thịt”.

Sự hiện diện chữa lành

Sự hiện diện chữa lành Đức Giêsu đã chết và không còn chết nữa, nghĩa là Người đang sống và sống mãi đến muôn đời, nói theo sách Khải Huyền “Con chiên đã bị sát tế mà vẫn đứng” (Kh. 5,6