đức khiêm nhường
Những ngày giáp ranh, tâm sự với Đức Mẹ Maria

Những ngày giáp ranh, tâm sự với Đức Mẹ Maria

Không ngần ngại, Mẹ Maria nhỏ nhẹ trong trái tim tôi, đại ý thế này: “Tình hình càng phức tạp, thì đời con càng phải có một hướng đi thực đạo đức vững vàng

Một tình hình có nhiều khủng hoảng về các giá trị

Một tình hình có nhiều khủng hoảng về các giá trị Theo nhận định của nhiều người có thẩm quyền, thì nguy hiểm lớn nhất hiện nay trong Giáo hội là rất nhiều nơi đang đánh mất những giá trị căn bản mà lại không cho là nguy hiểm.