Dức Mẹ Trà Kiệu
Giáo phận Ðà Nẵng mở Năm Thánh Ðức Mẹ Trà Kiệu

Giáo phận Ðà Nẵng mở Năm Thánh Ðức Mẹ Trà Kiệu

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885 - 2020), Giáo phận Ðà Nẵng đã xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận.

Trực tiếp thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017

Trực tiếp thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 Thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 tại đồi Bửu Châu - Trà Kiệu, do linh mục Phaolô Maria Trần Quốc Việt - Đại diện Đức Giám mục Đà Nẵng chủ tế.