Trực tiếp thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017

Trực tiếp thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 Thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 tại đồi Bửu Châu - Trà Kiệu, do linh mục Phaolô Maria Trần Quốc Việt - Đại diện Đức Giám mục Đà Nẵng chủ tế.