Tin mới

Hành hương về Trà Kiệu
Hành hương về Trà Kiệu
Những ngày cuối tháng 5, dòng người lại rộn ràng về bên đồi Bửu Châu - Trà Kiệu viếng Đức Mẹ. Năm nay, tín hữu giáo phận Đà Nẵng kỷ niệm 133 năm Đức Trinh nữ Maria hiện ra nơi đây.

Dòng người hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu
Dòng người hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu
“Đức Maria, Nữ Vương các gia đình” là chủ đề của chương trình Đại hội hành hương kỷ niệm 132 năm Đức Mẹ Trà Kiệu (1885 - 2017), diễn ra từ ngày 30 - 31.5.2017 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, GP Đà Nẵng

NGHI THỨC CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU
NGHI THỨC CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU
Tối 30.5, sau thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 là nghi thức cung nghinh Thánh Thể
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2017
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2017
Chiều 30.5.2017 Đai hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 đã khai mạc
Hành hương về Trà Kiệu
Hành hương về Trà Kiệu
Những ngày cuối tháng 5, dòng người lại rộn ràng về bên đồi Bửu Châu - Trà Kiệu viếng Đức Mẹ. Năm nay, tín hữu giáo phận Đà Nẵng kỷ...
Dòng người hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu
Dòng người hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu
“Đức Maria, Nữ Vương các gia đình” là chủ đề của chương trình Đại hội hành hương kỷ niệm 132 năm Đức Mẹ Trà Kiệu (1885 - 2017), diễn ra...
NGHI THỨC CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU
NGHI THỨC CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU
Tối 30.5, sau thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 là nghi thức cung nghinh Thánh Thể
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2017
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2017
Chiều 30.5.2017 Đai hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 đã khai mạc