Dòng người hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu

Dòng người hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu “Đức Maria, Nữ Vương các gia đình” là chủ đề của chương trình Đại hội hành hương kỷ niệm 132 năm Đức Mẹ Trà Kiệu (1885 - 2017), diễn ra từ ngày 30 - 31.5.2017 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, GP Đà Nẵng

NGHI THỨC CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

NGHI THỨC CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU Tối 30.5, sau thánh lễ khai mạc Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 là nghi thức cung nghinh Thánh Thể

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU 2017

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU Chiều 30.5.2017 Đai hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2017 đã khai mạc