Ðức TGM Leopoldo Girelli thăm mục vụ GP Long Xuyên

Ðức TGM Leopoldo Girelli thăm mục vụ GP Long Xuyên Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam - đã có chuyến thăm mục vụ GP Long Xuyên từ 11 - 13.11.2016. Tháp tùng với Đức Tổng đi về các xứ có Đức cha Phụ tá Giuse Trần Văn Toản và một số cha trong Tòa Giám mục.

Năm năm ở Việt Nam của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli

Năm năm ở Việt Nam của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli “Tôi đã gặp được đức tin chân chính nơi các tín hữu và tôi đánh giá cao nhiệt tình mục vụ của các Giám mục, các linh mục tu sĩ đang làm việc cần mẫn để phục vụ Giáo hội địa phương”

Đức TGM Leopoldo Girelli đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà mục vụ Họ đạo Chợ Quán

Đức TGM Leopoldo Girelli đặt viên đá đầu tiên  xây dựng nhà mục vụ Họ đạo Chợ Quán Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã viếng thăm mục vụ và chủ sự thánh lễ đồng tế Khánh nhật truyền giáo tại nhà thờ họ đạo Chợ Quán – GP TPHCM

Mừng Kim khánh giáo xứ Nam Hải

Mừng Kim khánh giáo xứ Nam Hải Sáng 25.7.2015, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã đến thăm mục vụ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ giáo xứ Nam Hải (quận 8 - TPHCM) và ban Bí tích Thêm sức cho 65 em thiếu nhi.