đức tính
Các tôn giáo tham dự tập huấn về môi trường

Các tôn giáo tham dự tập huấn về môi trường

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về Đề án 1002 của Chính phủ, đi sâu tìm hiểu, đánh giá quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường tại các địa phương.

Khiêm nhường

Khiêm nhường Mọi sự con người “là” và “có” đều do bởi Thiên Chúa và sự trợ giúp của đồng loại. Nhìn nhận quá sự thật về mình kể cả cái tốt lẫn cái xấu đều trái nghịch với đức khiêm nhường.

Khiêm nhường trong truyền giáo

Khiêm nhường trong truyền giáo Cầu nguyện là điều Chúa Giêsu truyền dạy chúng ta phải nhấn mạnh trong việc truyền giáo. Phải cầu nguyện một cách khiêm nhường, với ý thức rằng : Công việc truyền giáo là công việc của thánh ý Chúa. Chỉ khi chúng ta làm đúng những gì thánh ý Chúa muốn ta làm cho những người nơi đó, thì mới là truyền giáo đích thực.

Hiền lành và khiêm nhường

Hiền lành và khiêm nhường Ánh sáng nói đây là những giá trị đạo đức. Hôm nay, tôi xin được nhấn mạnh đến một giá trị đạo đức quan trọng, đó là hiền lành và khiêm nhường.