đừng yêu sớm
Yêu non

Yêu non

Phải chi Em đừng yêu sớm quá như thế. Phải chi Em đừng vội vã hối hả đi tới hôn nhân như vậy. Phải chi em kiên nhẫn và chờ đợi. Ở tuổi dậy thì, ở tuổi vị thành niên, tình yêu mới hé nụ. Em thường bắt đầu có thiện cảm với người con trai này hay với người con trai nọ.