dưỡng lão
Hai nữ tu cao niên và những cụ già neo đơn

Hai nữ tu cao niên và những cụ già neo đơn

Tuổi đều đã cao nhưng hai nữ tu Annê Nguyễn Thị Phục (sinh năm 1945) và Isave Văn Thị Khuyên (sinh năm 1955) - dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - hằng ngày vẫn miệt mài với công việc chăm sóc, giúp đỡ cho những người già neo đơn mà nhà dòng quy tụ về.

Một ngày ở viện dưỡng lão Bình Mỹ

Một ngày ở viện dưỡng lão Bình Mỹ Ở ngoại thành Sài Gòn có một Trung tâm dưỡng lão tư nhân được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận những gia đình có điều kiện kinh tế. Một ngày đẹp trời, chúng tôi đã đến thăm nơi này.

Người cha của một “đại gia đình”

Người cha của một “đại gia đình” Những cụ ông cụ bà ở nhà dưỡng lão Tân Thông, huyện Củ Chi – TPHCM đều có một điểm chung là không nhà, không thân nhân, không tiền bạc. Có lẽ vì thế, cuộc đời các cụ cũng như những ngọn đèn dầu leo lét trước gió, mông lung, vô định