ganh tỵ
Tham vọng, tiêu cực

Tham vọng, tiêu cực

Tham vọng ích kỷ là ước muốn cho mình được vượt trội, như trường hợp “Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin