gia phả
Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse(2)

Lá thư ngỏ gửi Thánh Cả Giuse(2)

Con thấy Cha đứng khoanh tay bên nồi nước sôi, ngước mắt nhìn trời ..., con thương cảm Cha quá chừng! Là thân trai, vai u thịt bắp. Cha sẵn sàng dâng hiến hết cả cuộc đời của mình, để đem lại an vui hạnh phúc cho Mẹ con và cho Đấng Cứu Thế.