Trực tiếp thánh lễ tấn phong Giám mục Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, sáng 1.6.2017

Trực tiếp thánh lễ tấn phong Giám mục Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, sáng 1.6.2017 Trực tiếp thánh lễ tấn phong Giám mục Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, sáng 1.6.2017