Giám mục Phêrô Lê Tấn Lợi
Ðức cha Phó Cần Thơ trong lòng Dân Chúa...

Ðức cha Phó Cần Thơ trong lòng Dân Chúa...

Ðức cha Phêrô Lê Tấn Lợi là vị Giám mục thứ 6 của giáo phận Cần Thơ. Thánh lễ truyền chức thiêng liêng, sốt sắng, được đông đảo tín hữu tham dự. Trước sự kiện ý nghĩa của giáo phận, các thành phần Dân Chúa nơi đây đã có nhiều cảm xúc...

Lễ tấn phong vị giám mục trẻ tuổi nhất Hội đồng Giám mục Việt Nam ở thời điểm hiện tại

Lễ tấn phong vị giám mục trẻ tuổi nhất Hội đồng Giám mục Việt Nam ở thời điểm hiện tại Ngày 18.5.2023 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Cần Thơ đã diễn ra thánh lễ truyền chức Giám mục cho Ðức cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi. Ðến lúc này, ngài là thành viên trẻ nhất trong Giám mục đoàn Việt Nam

Thánh lễ truyền chức giám mục phó giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi

Thánh lễ truyền chức giám mục phó giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi Sáng ngày 18.5.2023, tại Trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ đã diễn ra lễ truyền chức Giám mục cho Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi. Vị chủ phong trong thánh lễ là Đức Giám mục Chánh tòa giáo phận Cần Thơ Stêphanô Tri Bửu Thiên.

Nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Giám mục phó giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi

Nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Giám mục phó giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi Tại Trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ, tối ngày 17.5.2023, Đức Giám mục tân cử giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi, đã tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với Giáo hội trước sự chứng kiến của các vị chủ chăn và cộng đoàn Dân Chúa.

Ðức tân Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi: “Có Chúa là có tất cả”

Ðức tân Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi: “Có Chúa là có tất cả” Như tin báo Công giáo và Dân tộc đã đưa, ngày 25.3.2023, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã có những quyết định quan trọng liên quan đến hàng giáo phẩm Việt Nam. Trong đó, có việc bổ nhiệm tân Giám mục Phó giáo phận Cần Thơ Phêrô Lê Tấn Lợi.