giáo đoàn
Đi lang thang

Đi lang thang

Giã từ phố Lê Lợi sầm uất, mình leo lên đê sông Hồng. Đứng trên đê cao, để ngắm dòng sông. Chả thấy dòng sông đâu. Chỉ thấy bãi cát và sương mù. Đi trên đê cao, thấy mình cao hơn nóc nhà người ta. Lòng nhẹ lâng lâng, quên thế sự thăng trầm.