giáo họ Ðức Mẹ Lộ Ðức
Hành trình thắp  ngọn lửa mến ở giáo họ vùng ven

Hành trình thắp ngọn lửa mến ở giáo họ vùng ven

Nằm cách chợ Thủ Ðức không xa, ngay mặt tiền con đường Kha Vạn Cân đông đúc, giáo họ Ðức Mẹ Lộ Ðức đã âm thầm hiện diện ở miền này trên dưới 50 năm. Giáo dân trong vùng vẫn đến kinh nguyện, dự lễ đều đặn mỗi khi nhà nguyện mở cửa...