giáo hội Roma
Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành

Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành

Đền thờ Thánh Phaolô gọi là “ngoại thành” vì tọa lạc bên ngoài tường thành do Hoàng Đế Aureliano xây cất năm 271 để bảo vệ thành Roma chống lại các cuộc tấn công của các lực lượng man di.