“Cậu Thiện” của giới trẻ giáo xứ Tân Hương

“Cậu Thiện” của giới trẻ giáo xứ Tân Hương Đã vào độ tuổi trung niên nhưng ông Nguyễn Văn Thiện, giáo dân xứ Tân Hương (giáo hạt Tân Sơn Nhì) lại là một thành viên của giới trẻ giáo xứ. Trong công việc, ông vừa là người nhận mà cũng vừa truyền đi ngọn lửa nhiệt tình cho các bạn trẻ.

5 năm Café chuyên đề

5 năm Café chuyên đề Khởi động từ năm 2013, đến nay chương trình “Café chuyên đề” của giới trẻ Tân Hương (giáo xứ Tân Hương, TGP.TPHCM) đã tròn 5 năm.