Hình ảnh Đức tân Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Thánh Linh

Hình ảnh Đức tân Giám mục  Đaminh Nguyễn Văn Mạnh dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Thánh Linh Sáng thứ Bảy 10.6.2017, Đức tân Giám mục Phó GP Đà Lạt Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Thánh Linh

Thánh lễ Tạ ơn của Đức tân Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh

Thánh lễ Tạ ơn của Đức tân Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh Sáng thứ Bảy 10.6.2017, Đức tân Giám mục Phó GP Đà Lạt Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Thánh Linh