Giuđa Iscariốt
Giuđa kẻ phản bội

Giuđa kẻ phản bội

Từng là một trong những tông đồ được Chúa tin tưởng nhất, Giuđa trở thành biểu trưng của lòng phản bội và tính hèn nhát. Việc phân tích các chi tiết trong Kinh Thánh và thu thập những sử liệu, tranh vẽ đã cung cấp thêm thông tin về nhân vật này.

Thầy, Rabbi

Thầy, Rabbi Thầy (Rabbi), một danh hiệu kính cẩn được dùng để chỉ các bậc thầy sáng giá về luật Do Thái. Chúa Giêsu Kitô được gọi là Thầy trong các sách Phúc Âm, cho thấy rằng Người được các thính giả nhìn nhận là một bậc thầy đáng kính.