góc khuất
Góc khuất đô thị

Góc khuất đô thị

Chúng tôi cảm nhận được những góc khuất của Sài thành văn minh, hiện đại khi tiếp xúc với nhiều người nghèo với cuộc sống bấp bênh, tiềm ẩn rủi ro, tương lai mịt mờ và không hề có một loại hình thư giãn, giải trí lành mạnh.