gông xiềng
Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu?

Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu?

Dù là dòng dõi mấy đời, dù trên gia phả cho thấy là họ hàng “xa thiệt xa”, nhưng những truyền nhân của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm hôm nay vẫn chảy trong mình dòng máu tự hào, hãnh diện khó tả.