gửi anh Xaolo
Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô (3)

Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô (3)

Tôi đang sở hữu một số thông tin nóng bỏng về Anh. Tôi biết Anh đã giã từ Tacxô để đến Antiôkia. Hơn ba năm nghiên cứu và cầu nguyện ở Tacxô, Anh đã có một hành trang dầy cộm để đi vào đời sống hoạt động ở Antiôkia.

Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô (2)

Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô (2) Tôi mới lượm được một nguồn tin rất chính xác. Nhờ đó tôi biết chắc rằng bây giờ Anh đang ở Tacxô với bố mẹ. Mọi người đang nhìn Anh một cách trìu mến.

Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô

Lá thư ngỏ gửi anh Xaolô Tôi chỉ biết Anh do một chuyện tình cờ. Hôm ấy tôi đi xem vụ ném đá ông Têphanô. Têphanô là một người lương thiện. Nhưng ông bị bọn quá khích đánh đòn hội chợ...