gương thánh Gioan Baotixita
Con đường thiêng liêng của Thánh Gioan Baotixita

Con đường thiêng liêng của Thánh Gioan Baotixita

Thánh Gioan Baotixita đã biết dùng thời gian để cho Chúa đào tạo và tự đào tạo mình. Đào tạo bằng lối sống khổ chế, chiêm niệm và vui hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên trong sa mạc yên tĩnh.

Tạ ơn vì được là của lễ

Tạ ơn vì được là của lễ “...Thánh Gioan Baotixita cũng đã giới thiệu Đấng Cứu Thế theo ý đó, nhưng bằng một hình ảnh khác. Ngài chỉ vào Chúa Giêsu mà nói: “Đây là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Cũng có nghĩa là Đấng gánh tội của trần gian, Đấng đền tội cho trần gian...”

Gương Thánh Gioan Baotixita cho Việt Nam hôm nay

Gương Thánh Gioan Baotixita cho Việt Nam hôm nay Thứ năm, bắt chước thánh Gioan Baotixita là vâng phục ơn gọi thực sự là do Chúa.
Thánh Gioan Baotixita được Chúa gọi thực sự. Ơn gọi của Ngài được chứng minh rõ rệt qua những gì đã xảy ra cho ông Dacaria và vợ là bà Êlisabét (x. Lc 1,5-25). Ngài không tự mình xin ơn gọi đó. Ngài càng không bao giờ vận động cho mình được làm ngôn sứ của Chúa.