gương tốt
Những tấm gương giản dị và gần gũi

Những tấm gương giản dị và gần gũi

Liên tiếp những ngày này, các Ban ĐKCG quận, huyện đang xúc tiến giới thiệu, bình chọn những gương điển hình Người tốt - Việc tốt để chuẩn bị cho Đại hội thi đua giai đoạn 2010-2015 của giới Công giáo thành phố Hồ Chí Minh.