Cái tên rất quan trọng!

Cái tên rất quan trọng! Vấn đề ở xứ ta có “tập quán” kỳ cục, nếu không nói là “mê tín dị đoan” từ thuở xưa: đặt tên con càng xấu càng tốt cho... dễ nuôi, ma quỷ thánh thần không dòm ngó tới, không yểu mệnh (?!).

Hạnh phúc bình dị

Hạnh phúc bình dị Trong cuộc sống thường nhật, đôi khi có những hạnh phúc bình dị tồn tại xung quanh mà chúng ta thường không để ý hoặc vô tình lãng quên.