hạn chế rủi ro
Đánh vào tâm lý khách hàng

Đánh vào tâm lý khách hàng

Trong xã hội hiện đại, con người ngày càng muốn “ăn ngon mặc đẹp”, vượt xa các nhu cầu thiết yếu thuở trước (ăn no, mặc ấm). Dù vậy, xã hội công nghiệp lại đặt ra nhiều vấn đề về sức khỏe, môi trường, bệnh tật với con người.