Chợ đêm làng đại học

Chợ đêm làng đại học Kể từ khi có chợ đến nay, biết bao nhiêu thế hệ đã “rời làng”, nhưng cứ lâu lâu, sinh viên cũ ở khắp nơi trong Sài Gòn lại rủ nhau về lại đi chợ đêm.