Ði tìm hậu duệ thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng

Ði tìm hậu duệ  thánh Matthêu  Nguyễn Văn Phượng Dù tản mát khắp nơi do những biến động của lịch sử, song ở đâu, làm gì, con cháu thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng vẫn luôn cố gắng giữ cho mình cốt cách xứng đáng miêu duệ thánh nhân.

Cống Quận Công Trần Đức Hòa : Người đỡ đầu các giáo sĩ tiên khởi ở Đàng Trong

Cống Quận Công Trần Đức Hòa : Người đỡ đầu các giáo sĩ tiên khởi ở Đàng Trong Nói đến chữ quốc ngữ, hầu như ai cũng nghĩ đến công lao của giáo sĩ Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ). Ông là người thừa hưởng, hệ thống lại và phát triển thêm những gì mà các giáo sĩ đi trước đã khai mở.

Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu?

Những hậu duệ của Thánh Matthêu Gẫm bây giờ ở đâu? Dù là dòng dõi mấy đời, dù trên gia phả cho thấy là họ hàng “xa thiệt xa”, nhưng những truyền nhân của Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm hôm nay vẫn chảy trong mình dòng máu tự hào, hãnh diện khó tả.