hiến tạng
Cả nhà cùng hiến tạng

Cả nhà cùng hiến tạng

Nghe chúng tôi nhắc đến nghĩa cử “hiến tạng” mà nhiều thành viên trong gia đình ông Phạm Phúc Thịnh, giáo dân xứ Thạch Đà (hạt Xóm Mới) đồng lòng đăng ký, ông cười nhẹ tênh, cho đó cũng chỉ là hành động bình thường của một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Trao tặng…

Trao tặng… Ngày 15 tháng 3 vừa qua, một người chết não ở thành phố Hồ Chí Minh đã được gia đình đồng ý hiến tạng. Nguồn tin quá tốt lành và những diễn biến tiếp sau đó rất suôn sẻ. Một sự trao tặng thật không gì sánh bằng.

Ngày hội hiến tạng “Chung tay vì sự sống”

Ngày hội hiến tạng  “Chung tay vì sự sống” Chỉ trong một tuần vận động, Trung tâm đã tiếp nhận được 400 người đăng ký hiến tạng và hơn 600 đơn tình nguyện hiến mô, tạng phục vụ cho y học sau khi chết.

Hiến tạng nhân đạo vẫn còn lấn cấn

Hiến tạng nhân đạo vẫn còn lấn cấn Hiến tạng, hiến giác mạc, hiến xác cho y học vì sự sống của người khác được xem là một nghĩa cử cao đẹp. tuy nhiên suy nghĩ, quan niệm về vấn đề này vẫn còn nhiều khác biệt.