hiến tế
Nguồn gốc thánh lễ (P2)

Nguồn gốc thánh lễ (P2)

Lễ Vượt Qua là lễ quan trọng nhất của người Do Thái và kéo dài đến một tuần. Chiều ngày 14 tháng Nisan (khoảng tháng Ba, tháng Tư dương lịch), người ta sát tế chiên (cừu) tại Đền thờ, rồi tư tế lấy máu chiên đổ dưới chân bàn thờ.

Dâng hoa và dâng mình

Dâng hoa và dâng mình Tháng 5 là tháng dâng hoa. Việc dâng hoa kính Đức Mẹ càng ngày càng lan rộng và đi vào chiều sâu. Một trong những cách đi vào chiều sâu là dâng hoa đi đôi với việc dâng mình cho Chúa theo gương Đức Mẹ.