Ðến bảo tàng Louvre

Ðến bảo tàng Louvre Một lần đến thăm bảo tàng Louvre (thành phố Paris, Pháp), tôi có dịp được mở mang tầm mắt với không chỉ lối kiến trúc xây dựng mà còn bởi vô số hiện vật cổ được trưng bày nơi đây.