“Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ trong hân hoan”

“Đồng hành - Hiệp thông Ðại hội Ban ÐKCG quận Tân Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra tại hội trường nhà thờ Chí Hòa vào ngày 16.1.2018

Tuần lễ giáo lý về giới tính

Tuần lễ giáo lý về giới tính Tại khóa học, các tham dự viên đã được nghe trình bày nhiều chủ đề khác nhau. Đội ngũ giảng viên là các giáo sư thần học, tâm lý thuộc các Đại Chủng viện, Học viện mục vụ, các chuyên gia, bác sĩ nhiều kinh nghiệm.

Tam Tòa miền chứng nhân

Tam Tòa miền chứng nhân Nhìn trên bản đồ địa lý, Tam Tòa là xứ nhỏ gói mình trong phần sâu tận của Vịnh Đà Nẵng, xa xa, trông theo hướng Bắc là dãy Hải Vân hùng vĩ. Làng Tam Tòa bao năm gắn bó với biển.

Hiệp thông với Đức thánh cha Benedicto XVI

Hiệp thông với Đức thánh cha Benedicto XVI Ngày 22 tháng 2 hằng năm là lễ kính nhớ việc lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Năm nay, lễ này mang đến cho tôi một ý nghĩa mới. Đó là trong hiện tình Đấng kế vị thánh Phêrô đang có nhiều trăn trở, lễ này nên trở thành cơ hội tốt, để đốt nóng lên bổn phận hiệp thông với Người Cha chung.