hỏa ngục
Hỏa ngục, luyện ngục, lâm bô

Hỏa ngục, luyện ngục, lâm bô

Nhân tháng các linh hồn, chúng tôi có dịp trò chuyện về hỏa ngục, luyện ngục, lâm bô. Thú thực, ai cũng được nghe từ nhỏ những nơi chốn này nhưng chỉ hiểu mơ hồ, nhất là về luyện ngục và lâm bô. Xin Tòa soạn giúp thêm ý kiến?

Tránh gương xấu và dịp tội

Tránh gương xấu và dịp tội Trên một chuyến xe lửa, cha Bécna Vôgan gặp một hành khách ăn nói rất tự do và thô tục. Ông ta nói những chuyện đồi bại, lấy làm thích thú và cười khoái trá. Mọi thái độ khôn ngoan và lịch sự nhắc ông ta im lặng đều không hiệu quả.