hoạt động
Học để giúp quê hương

Học để giúp quê hương

Ngày Chúa nhật 19.6.2016, tại nhà thờ Rạng - GP Phan Thiết, gần 400 em học sinh các cấp thụ hưởng chương trình khuyến học Enfants du Mékong (EDM - Trẻ em vùng Mékong) thuộc vùng Bình Thuận đã tham dự ngày hội ngộ lần thứ nhất với chủ đề “Cùng em hướng đến tương lai”.

Thêm những suy nghĩ về đời hưu

Thêm những suy nghĩ về đời hưu Sau những bài viết về tuổi già và việc hưu dưỡng của linh mục tu sĩ trong giáo phận TPHCM trên báo CGvDT số 2026, nhiều độc giả đã chia sẻ thêm suy nghĩ về một vấn đề nhân ái được không ít người quan tâm.