Hoàng Đình Trọng
Mang tin mừng đến các buôn làng Êđê

Mang tin mừng đến các buôn làng Êđê

Là giáo dân dấn thân trong công cuộc truyền giáo trên đất Tây nguyên, ông Hoàng Đình Trọng (73 tuổi, giáo xứ Vinh Hòa, GP Ban Mê Thuột), đã nhiều năm gieo trồng Tin Mừng nơi các buôn làng người dân tộc.